Скачать последнюю версию КОМПАС-3D

Проект участка по ремонту агрегатов раздельно-агрегатной гидравлической системы в ремонтной мастерской ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" г. Никополь Днепропетровской области

Днепропетровский аграрный университет
Кафедра надежности и ремонта машин
Дипломный проект
На тему " Проект участка по ремонту агрегатов раздельно-агрегатной гидравлической системы в ремонтной мастерской ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" г. Никополь Днепропетровской обл."
Днепропетровск 2013

В проекте рассмотрена ремонтно-обслуживающая база облэнерго г. Никополя и разработаны мероприятия по улучшению его работы, а именно организация участка по ремонту гидроагрегатов насосов, гидроцилиндров и гидрораспределителей. разработан тех процесс восстановления корпуса распределителя Р-80. В конструкторской части спроектировано приспособление для электролитического натирания поясков отверстий корпуса распределителя. Есть охрана труда и экономика.
Графическая часть содержит 5 чертежей А1. Схема тех процесса, технологическая планировка участка, ремонтный чертеж корпуса распределителя, стенд для электролитического натирания, деталировка стенда.
Зміст
Вступ ………………………………………………………………………………….6
1. Аналіз діяльності підприємства…………………………………………………..9
1.1. Коротка історична довідка про компанію в ціло-му………………………..9
1.2. Матеріально – технічна база компа-нії……………………………………..11
1.3. Аналіз ремонтної майстерні підприємст-ва…………………………………13
1.4. Обґрунтування теми та задачі дипломного проек-ту…………………….14
2. Обгрунтування програми та трудомісткості ремонтно – обслуговуючих
ро-біт………………………………………………………………………………..16
2.1. Розрахунок загальної трудомісткості ремонтних ро-біт……………………16
2.2. Розробка технологічного процесу ремонту гідроагрега-тів………………..17
2.2.1. Технологічний процес ремонту насо-сів………………………………..17
2.2.2. Ремонт гідро-циліндрів…………………………………………………..22
2.2.3. Розроблений технологічний процес ремонту гідророзподільни-ків….25
2.3. Розробка технологічного процесу відновлення корпуса
гідророзподільника Р-80……………………………………………………..29
2.3.1. План технологічних операцій відновлення корпуса
гідророзподільника Р-80……………………………………………..….31
2.3.2. Вибір режимів технології відновлення корпуса
гідророзподільника Р-80………………………………………………….32
2.4. Розрахунок виробничої дільни-ці…………………………………………….39
2.4.1. Загальний технологічний процес ремонту на діль-ниці………………..39
2.4.2. Розрахунок потреби відділення в робочих, обґрунтування штату……40
2.4.3. Розрахунок кількості основного обладнання дільни-ці………………..41
2.4.4. Визначення площі дільниці її плануван-ня…………………………….44
2.7. Висно-вок………………………………………………………………………44
3. Розробка конструкції стенду для відновлення внутрішніх поверхонь
електролітичним натиран-ням…………………………………………………….45
3.1. Призначення та область застосування стенду для електролітичного
натиран-ня……………………………………………………………………...47
3.2. Огляд аналогічних існуючих конструкцій та обґрунтування прийнятих
рі-шень…………………………………………………………………………47
3.3. Опис конструкції та принцип її робо-ти…………………………………….48
3.4. Розрахунки, які підтверджують роботоздатність конструк-ції……………..49
3.5 Технічна характеристика стен-да……………………………………………..52
3.6.Висновок……………………………………………………………………….52
4. Охорона пра-ці……………………………………………………………………..53
4.1. Організація охорони праці на підприємстві……………………………….53
4.2. Вимоги безпеки при роботі на стенді для електролітичного натиран-ня…54
4.3. Висно-вок………………………………………………………………………57
5. Техніко – економічна оцінка проектних рі-шень………………………………..58
Загальні висновки ……………………………………………………………………64
Список літерату-ри……………………………………………………………………66
Додатки ………………………………………………………………………………68

Состав: ПЗ, схема тех процеса (СХ), технологическая планировка участка ремонта гидроагрегатов (ТП), ремонтный чертеж корпуса гидрораспределителя Р-80 (Р) (чертеж в автокаде 12), стенд для электролитического натирания (ВО), деталировка (переходник, изолятор, вал конусный, конус, втулка, шайба), спецификации, доклад, отчет о предипломной практике, Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13 SP2

Файлы:

Каталог / Сельское хозяйство / Механизация сельского хозяйства / Проект участка по ремонту агрегатов раздельно-агрегатной гидравлической системы в ремонтной мастерской ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" г. Никополь Днепропетровской области

ремонт гидроагрегатов дп\1.docx
ремонт гидроагрегатов дп\2.docx
ремонт гидроагрегатов дп\3.docx
ремонт гидроагрегатов дп\4.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\5.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\анотац.doc
ремонт гидроагрегатов дп\вед.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\висн.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\вступ.docx
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\Зборочный чертеж\Ізолятор12.cdw
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\Зборочный чертеж\Вал12.cdw
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\Зборочный чертеж\вал2.bak12.cdw
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\Зборочный чертеж\головка для натирання12.cdw
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\Зборочный чертеж\Конус12.cdw
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\Зборочный чертеж\конус212.cdw
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\Зборочный чертеж\Перехідник12.cdw
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\Кор.гідро.роспод.dwg
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\Лист 1 - Схема производственного процесса ремонта моя-5.cdw
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\пр
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\стенд для відновлення внут поверх. .cdw
ремонт гидроагрегатов дп\доповідб.doc
ремонт гидроагрегатов дп\зм.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\літ.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\практика\1.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\практика\бланк - замовлення.doc
ремонт гидроагрегатов дп\практика\вступ.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\практика\зм.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\практика\лыт.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\практика\Тітулка бакалавр.doc
ремонт гидроагрегатов дп\спец 1 (1).DOC
ремонт гидроагрегатов дп\спец 1.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\спец 21.DOC
ремонт гидроагрегатов дп\Тітулка бакалавр.doc
ремонт гидроагрегатов дп\графіка\Зборочный чертеж
ремонт гидроагрегатов дп\графіка
ремонт гидроагрегатов дп\практика
ремонт гидроагрегатов дп
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.