Конкурс асов 3D-моделирования 2020

Стенд обкатки трансмиссии тракторов

Стенд по обкатке трансмиссии базовых машин и его привод.7 чертежей А1, записка 115ст. Бакалаврская работа.

Рецензія
на бакалаврську роботу на тему:
“Обладнання та технологія діагностування та обкатки вузлів трансмісії базових машин”
студента 4-го курсу, механіко-енергетичного факультету, напряму підготовки “Машинобудування”, професійне спрямування “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”

Представлена на рецензію бакалаврська робота виконана у відповідності до завдання і відповідає напрямку ремонтно-експлуатаційної тематики.
Бакалаврська робота складається з пояснювальної записки обсягом . ( 102 ) аркуша формату А4 та ( 7 ) аркушів формату А1 графічної частини.
Пояснювальна записка містить: вступ, основна частина (складається з п’яти розділів), загальні висновки до бакалаврської роботи, список використаних літературних джерел ( бібліографічних назв), додатки.
В аналітичному розділі бакалаврської роботи розглянуто конструкції трансмісії базових машин, проведено аналіз процесу діагностування та обкатки вузлів трансмісії тракторів, сформульовано основні його задачі та приведено технологічні прийоми для їх вирішення. Наведено оптимальні режими діагностування та обкатки трансмісії. Проаналізовано та наведено класифікацію стендів, та запропоновано технічне рішення.
В розрахунковому розділі проведений розрахунок конструкції запропонованого стенда, розрахунок ланцюгової та черв’ячної передач редуктора.
В ремонтно-експлуатаційному розділі наведено основні режими процесу діагностування та обкатки вузлів трансмісії на даному стенді, описана підготовка стенда до роботи, випробування зубчастих пар коробки передач на стенді та технологічний процес відновлення вала стенда.
В проекті також вказані загальні вимоги по охороні праці та інструкції з охорони праці при роботі на стенді .
Доцільність запропонованих інженерних рішень підтверджується розрахунком техніко-економічних показників.
Наведені в пояснювальній записці розрахунки відображають достатню підготовку студента по базових та фахових дисциплінах, та вміння застосовувати набуті знання при проведенні інженерних розрахунків.
Аркуші графічної частини виконано, в основному, у відповідності до вимог ЄСКД та з використанням графічних редакторів на ПЕОМ, що говорить про високий рівень комп’ютерної підготовки студента.
При рецензуванні дипломного проекту виникли деякі зауваження, а саме:
- в тексті пояснювальної записки зустрічаються граматичні помилки;
- оформлення розділів та рисунків виконано з відхиленнями від вимог ЄСКД;
- застарілі літературні джерела.
Але, зважаючи на високий рівень виконання дипломного проекту, та з рівня знань студента, визначеного з особистої бесіди, бакалаврська робота на тему “Проект Обладнання та технологія діагностування та обкатки вузлів трансмісії базових машин” заслуговує на оцінку “ добре 82 бали”, а Єрмолов Павло Сергійович заслуговує на присвоєння кваліфікації “механік” за напрямом підготовки “Машинобудування”, професійне спрямування “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”

Состав: Привод стенда обкатки і діагностики трансмісії, Технологічна карта на діагностування трансмісії трактора , Привод механізму підйому, Стенд обкатки і діагностики трансмісії, Класифікація стендів для діагностування та регулювання трансмісії, Деталировка, ПЗ, Спецификации Язык документа

Софт: Компас v13

Файлы:
!друк\1.doc
!друк\2.doc
!друк\3.doc
!друк\_Pecenzia.doc
!друк\Висновок.doc
!друк\Зміст.doc
!друк\Література.doc
!друк\Листи\1.bak
!друк\Листи\1.cdw
!друк\Листи\3.bak
!друк\Листи\3.cdw
!друк\Листи\4.bak
!друк\Листи\4.cdw
!друк\Листи\7.bak
!друк\Листи\7.frw
!друк\Листи\8.xar
!друк\Листи\~$1.ba~
!друк\Листи\детал.cdw
!друк\Листи\класиф.cdw
!друк\спец\Спецификация2.1.bak
!друк\спец\Спецификация2.1.cdw
!друк\спец\Спецификация2.2.bak
!друк\спец\Спецификация2.2.cdw
!друк\спец\Спецификация3.1.cdw
!друк\Листи
!друк\спец
!друк
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.