Конкурс асов 3D-моделирования

Совершенствование системы автоматизации процесса регенерации трансформаторного масла на ПАО «Ривнеоблэнерго»

Технічний коледж НУВГП, дипломна робота на тему "Удосконалення системи автоматизації процесу регенерації трансформаторного масла на ПАТ «Рівнеобленерго»", 2016

ВСТУП..............................................................................................................
РОЗДІЛ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ.....
РОЗДІЛ 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТА...............................
2.1. Коротка характеристика підприємства...........................................
2.2. Опис технологічної та машинно-апаратурної схеми технологічного процесу, алгоритм його функціонування...........................
2.3. Системний аналіз об'єкта.................................................................
2.4. Вимоги до системи автоматизації...................................................
РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ...................................................
3.1 Аналіз існуючої системи автоматизації та оцінка її рівня автоматизації.....................................................................................................
3.2. Вибір та обґрунтування структури системи управління...............
3.3. Вибір та обґрунтування комплексу технічних засобів..................
3.4. Функціональна схема автоматизації системи управління та її опис....................................................................................................................
3.5. Розрахунок та вибір виконавчих механізмів та регулюючих органів...............................................................................................................
3.6. Моделювання та розрахунок САР...................................................
РОЗДІЛ 4. МОНТАЖ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ .........

4.1. Передавання інформації в мережі верхніх рівнів АСУТП...........
4.2. Вимоги до встановлення вибраних технічних засобів..................
4.3. Проектне компонування пункту управління,................................
4.4. Розробка схеми з’єднань зовнішніх проводок..............................
4.5. Визначення надійності спроектованої системи та її складових..
РОЗДІЛ 5. ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ............................................
РОЗДІЛ 6. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.................
6.1. Науково-теоретичні засади підвищення ефективності діяльності підприємства..................................................................................

6.2. Розрахунок загальних капіталовкладень, необхідних для впровадження автоматизації...........................................................................
6.3. Розрахунок експлуатаційних витрат................................................
6.4. Розрахунок економічного ефекту....................................................
6.5. Розрахунок терміну окупності та коефіцієнту економічної ефективності....................................................................................................
РОЗДІЛ 7. ОХОРОНА ПРАЦІ........................................................................
7.1. Організація та управління охороною праці на підприємстві........
7.2. Організація праці й техніки безпеки при ремонті та експлуатації установок для регенерації трансформаторних масел.............
7.3. Пожежна безпека...............................................................................
7.3.1. Закон України про пожежну безпеку. Мета і організація пожежної охорони............................................................................................
7.3.2. Надання першої допомоги постраждалому в огні......................
7.3.3. Заходи забезпечення пожежної безпеки при експлуатації обладнання для регенерації трансформаторних масел.................................
ВИСНОВКИ......................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..................................................

Состав: Схема зовнішніх підключень, Технологічна схема, Функціональна схема автоматизації (ФСА), Система автоматичного регулювання, ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 15.2

Файлы:

Каталог / Автоматизация / Совершенствование системы автоматизации процесса регенерации трансформаторного масла на ПАО «Ривнеоблэнерго»

Листи\1.png
Листи\10.png
Листи\2.png
Листи\3.png
Листи\4.png
Листи\5.png
Листи\6.png
Листи\64505.gif
Листи\7.png
Листи\8.png
Листи\9.png
Листи\Підключення.cdw
Листи\Підключення.cdw.bak
Листи\САР.cdw
Листи\САР.cdw.bak
Листи\Технологічна схема.cdw
Листи\Технологічна схема.cdw.bak
Листи\Технологічна.cdw
Листи\Технологічна.cdw.bak
Листи\ФСА1.cdw
Листи\ФСА1.cdw.bak
ПЗ\~$ЗДІЛ 6.doc
ПЗ\~$ЗДІЛ 7.doc
ПЗ\ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА.doc
ПЗ\ВСТУП.doc
ПЗ\Додатоки.doc
ПЗ\ЗМІСТ.doc
ПЗ\РОЗДІЛ 1.doc
ПЗ\РОЗДІЛ 2.doc
ПЗ\Розділ 3.doc
ПЗ\РОЗДІЛ 4.doc
ПЗ\РОЗДІЛ 5.doc
Листи
ПЗ
ПЗ\РОЗДІЛ 6.doc
ПЗ\РОЗДІЛ 7.doc
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.