Конкурс асов 3D-моделирования

Дипломная работа машиниста крана грейферного мостового типа Q=15 т металлургического производства

Мариупольское высшее профессиональное металлургическое училище
Дипломный проект по специальности "Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования"
На тему "Эксплуатация и техническое обслуживание грейферного крана =15т. Механизм подъема"
2017

В данной работе рассмотрены следующие вопросы

ЗМІСТ
1 Вступ
2 Загальна будова і технічні характеристики грейферного крана мостового типу Q=15 т
3 Будова металевої конструкції візка та кабіни та механізму підіймання вантажу грейферного мостового крана
4 Механічне устаткування, деталі та вузли механізму підіймання вантажу (барабани, редуктор, гальма, муфти) крану мостового типу: призначення, види, будова, принцип дії і вимоги «Правил» Змащення деталей та вузлів механізму крану, змащувальні матеріали і карта змащування
5 Матеріали, з яких виготовлені деталі і вузли крану
6 Електричне устаткування, апарати ручного керування: призначення, види, будова, робота і вимоги «Правил» грейферного крану
7 Прилади і пристрої безпеки: призначення і класифікація, будова і види грейферного крана. Порядок перевірки приладів безпеки
8 Знімні вантажозахоплювальні пристрої та захвати (грейфери) і цехові схеми стропування вантажів. Правила складування вантажів. Вимоги безпеки і обов’язки стропальника

9 Технічне обслуговування і ремонт грейфера. Вимоги безпеки при виведенні вантажопідіймального устаткування в ремонт і введенню його в роботу після ремонту. Биркова система. БМП (блокування-маркування-перевірка)
10 Експлуатація крану.
Технічний огляд та іспити вантажопідйомних кранів
11 Охорона праці
11.1 Безпека праці в металургійному виробництві
11.2 Система безпечного виконання робіт (АБВР)
11.3 Обов’язки машиніста грейферного крану при виконанні робіт (в тому разі заходи 5С)
12 Поняття про електричні схеми крану. Електрична схема реверсивного керування
13 Заходи щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів
14 Перспектива розвитку вантажопідіймальної техніки
15 Перелік посилань

Состав: (3 листа формата А2), спецификации Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 16

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Подъемно транспортные установки (ПТУ) / Краны / Дипломная работа машиниста крана грейферного мостового типа Q=15 т металлургического производства

Грейфер двухканатный.frw
Грейфер двухканатный.jpg
ЗМІСТ грейферний 15.docx
Общий вид крана грейферного 15 и механизма подёма.frw
Общий вид крана грейферного 15т и механизма подёма.jpg
Спецификацич к крану и механизму подёма.frw
Спецификация к грейферу.frw
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.