Конкурс асов 3D-моделирования

Проектирование червячной фрезы

НГУ, ТГМ, Режущий инструмент, Фреза червячная, 2015

Практична робота №2

Вариант №017

Черв'ячні модульні фрези призначені для нарізування циліндричних евольвент них зубчастих коліс зовнішнього зачеплення з прямими і гвинто¬вими зубцями. Крім того вони застосовуються для нарізування черв'ячних коліс і зубчастих секторів.
Черв'ячна фреза являє собою перетворений у різальний інструмент чер¬в'як, у якого для утворення різальних кромок, прорізані стружкові канавки й загітовані.
Черв’як, на основі якого проектується фреза і потім перетворюється в рі¬зальний інструмент, називають основним. Він характеризується типом гвинтової поверхні. Для основних черв'яків застосовують так звані лінійча¬ті гвинтові поверхні, тобто поверхні, утворені гвинтовим рухом прямої лі¬нії (Архімедова, конволютна, евольвента).
Різальні кромки черв'ячних фрез при цьому розташовуються на поверхні архімедових, конволюгних чи евольвентних черв'яків.
Теоретично правильне зачеплення з евольвентним колесом забезпечує тільки евольвентний черв'як, тобто черв'як, гвинтова поверхня якого утво¬рена гвинтовим рухом прямої лінії, що не перерізає вісь обертання і відда¬леної від неї на постійну відстань, дорівнюючу радіусу основного циліндру.
2 Типи черв'ячних модульних фрез
У залежності від конструкції, призначення і точності виготовлення роз¬різняють три тиші і чотири класи точності фрез:
тип 1 - фрези цільні прецизійні модулів 1-10 мм класу точності АА для коліс 7-го ступеня точності;
тип 2 - фрези цільні модулів 1-10 мм класів точності А, В, С, D для коліс відповідно 8, 9, 10, 11 ступеня точності; модулів 11-14 мм класів точ¬ності АА, А, В, С, D; модулів 16-20 мм класів точності АА й А:
тип 3 - фрези збірні класів точності А, В, С, D модулів 8-25 мм для коліс відповідно 8, 9, 10 ступеня точності.

Состав: 1 Загальні відомості Черв'ячні модульні фрези призначені для нарізування циліндричних евольвент них зубчастих коліс зовнішнього зачеплення з прямими і гвинто¬вими зубцями. Крім того вони застосовуються для нарізування черв'ячних коліс і зубчастих секторів. Черв'ячна фреза являє собою перетворений у різальний інструмент чер¬в'як, у якого для утворення різальних кромок, прорізані стружкові канавки й загітовані. Черв’як, на основі якого проектується фреза і потім перетворюється в рі¬зальний інструмент, називають основним. Він характеризується типом гвинтової поверхні. Для основних черв'яків застосовують так звані лінійча¬ті гвинтові поверхні, тобто поверхні, утворені гвинтовим рухом прямої лі¬нії (Архімедова, конволютна, евольвента). Різальні кромки черв'ячних фрез при цьому розташовуються на поверхні архімедових, конволюгних чи евольвентних черв'яків. Теоретично правильне зачеплення з евольвентним колесом забезпечує тільки евольвентний черв'як, тобто черв'як, гвинтова поверхня якого утво¬рена гвинтовим рухом прямої лінії, що не перерізає вісь обертання і відда¬леної від неї на постійну відстань, дорівнюючу радіусу основного циліндру. 2 Типи черв'ячних модульних фрез У залежності від конструкції, призначення і точності виготовлення роз¬різняють три тиші і чотири класи точності фрез: тип 1 - фрези цільні прецизійні модулів 1-10 мм класу точності АА для коліс 7-го ступеня точності; тип 2 - фрези цільні модулів 1-10 мм класів точності А, В, С, D для коліс відповідно 8, 9, 10, 11 ступеня точності; модулів 11-14 мм класів точ¬ності АА, А, В, С, D; модулів 16-20 мм класів точності АА й А: тип 3 - фрези збірні класів точності А, В, С, D модулів 8-25 мм для коліс відповідно 8, 9, 10 ступеня точності. Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 15.1

Файлы:
Фреза\1.xmcd
Фреза\расчет червячной фрезы.xmcd
Фреза\ФРЕЗА.bak
Фреза\ФРЕЗА.cdw
Фреза\Фреза.docx
Фреза
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.