Скачать последнюю версию КОМПАС-3D

Разработать технологический процесс ремонта пневмоцилиндра

Мариупольский машиностроительный колледж
Инженерная механика
Дипломный проект
На тему "Разработать технологический процесс ремонта пневмоцилиндра"
Мариуполь 2015

В даному дипломному проекті на тему: «Розробити проект ремонтної дільниці з ремонту відкритого однокривошипного пресу моделі КД2128. Ремонт пневмоциліндру» висвітлені всі ключові питання, які охоплюють запропоновану тему.
ЗМІСТ

Summary 6
Вступ 7
1 Загальна частина 8
1.1 Призначення, технічна характеристика, опис роботи і змащування
відкритого однокривошипного преса моделі КД 2128 8
1.2 Підготовка пресу до ремонту і розробка графіка ремонту 12
2 Спеціальна частина 18
2.1 Технологічний процес розбирання пневмоциліндру з визначенням
норм часу 18
2.2 Складання карти дефектації ремонту деталі «гільза» та деталі «пор
шень» 20
2.3 Обґрунтування вибору методу ремонту деталі «гільза» 21
2.4 Технологічний процес ремонту деталі «гільза» 23
2.5 Технологічний процес виготовлення деталі «поршень» з визначенням
норм часу 26
2.5.1 Вибір виду та методу одержання заготівки 26
2.5.2 Розрахунок режимів різання 29
2.5.3 Розрахунок норм часу на виготовлення деталі 30
2.6 Технологічний процес складання вузла 32
2.7 Випробування і здача в експлуатацію обладнання після ремонту 34
2.8 Визначення укрупнених норм часу на ремонт і виготовлення деталей 36
2.9 Розрахунок необхідного устаткування на ділянці 39
2.10 Планування обладнання та робочих місць на проектованній дільни
ці 41
3 Конструкторська частина 44
3.1 Вибір пристосування для контролю і ремонту деталі 44
4 Економічна частина 47
4.1 Розрахунок чисельності всіх категорій працівників 47
4.2 Розрахунок річного фонду зарплати працівників дільниці 49
4.2.1 Розрахунок заробітної плати основних робітників 49
4.2.2 Розрахунок заробітної плати керівників, спеціалістів, службов-
ців (КСС) 52
4.2.3 Розрахунок заробітної плати молодшого обслуговуючого пер
соналу 53
4.3 Розрахунок витрат на матеріали, використані при ремонті 55
4.4 Визначення економічного ефекту 56
5 Заходи з охорони праці 59
5.1 Аналіз умов та засобів праці на проектованій ділянці 59
5.1.1 Вибір технології, устаткування та організації виробництва з точ
ки зору охорони праці 60
5.1.2 Опалення та вентиляція повітря 63
5.1.3 Природне та штучне освітлення 65
5.1.4 Засоби захисту від шуму і вібрацій 66
5.1.5 Засоби захисту від випромінювання 67
5.2 Заходи з електробезпеки 68
5.3 Заходи щодо пожежної безпеки 69
5.4 Заходи щодо охорони довкілля 70
5.5 Розрахунок загального рівномірного освітлення з лампами розжарю
вання 71
Заключення 75
Список використаних джерел 78
Додатки

Состав: Пневмоцилиндр (СБ),Спецификация, Поршень (ТС), Гильза (ТС), План ремонтного участка (ПУ),Экспликация, ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D V13

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Технология машиностроения / Разработать технологический процесс ремонта пневмоцилиндра

айт/Гильза готово.cdw
айт/ПЗ.docx
айт/Поршень готово.cdw
айт/ПУ єкспликация.frw
айт/ПУ мой готово.cdw
айт/растачивание.cdw
айт/спецификация пневмоцилиндр.spw
айт/узел пневмоцилиндр готово.cdw
айт/хонингование.cdw
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.