Бета-тестирование КОМПАС-3D v19

Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Стакан»

Дніпродзержинський державний технічний університет
Кафедра технології машинобудування
Дисципліна Технологія машинобудування

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до курсового проекту на тему Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Стакан»

ВВЕДЕННЯ
Машинобудування – одна з ведучих промисловостей народного господарства нашої країни. Вона виробляє машини, обладнання, апарати та прибори, а також продукцію оборонного значення.
Науково-технічний прогрес в машинобудуванні в значній мірі визначає розвиток та удосконалення всього народного господарства країни. Важливими умовами прискорення науково-технічного прогресу являється ріст продуктивності праці, підвищення ефективності суспільного виробництва та покращення якості виробництва.
Удосконалення технологічних методів виготовлення машин має при цьому першостепенне значення. Якість машин, надійність, довголіття та економічність при експлуатації залежить не тільки від удосконалення їх конструкції, але й від технології виробництва. Застосування прогресивних високоефективних методів обробки забезпечує високу точність та якість поверхонь деталей машин, ефективне використання сучасних автоматичних та потокових ліній електричних обчислюваних машин та іншої нової техніки.
Важливою задачею машинобудування – є зміна структури виробництва з метою підвищення якості характеристик машин та обладнання. Особливе значення продається модернізації самого машинобудування, технічний рівень якого залежить від верстатобудування, приладобудування, електроніки.
В умовах випереджуючого росту машинобудування це підводе реальну базу під технічне переозброєння виробничої бази країни у відповідності з сучасними вимогами.

Состав: Деталь стакан, заготовка, налагодження, КЕ, ОК, МК, ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Технология машиностроения / Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Стакан»

Курсовой СТАКАН\готовый курсак\0 ТИТУЛКА.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\0.1 ЗМІСТ.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\0.2 ВСТУП.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ДЕТАЛІ.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\10 РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РІЗАННЯ.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\11 НОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\12 РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ВЕРСТАТІВ ТА.doc
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\13 ЛІТЕРАТУРА.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\2 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ДЕТАЛІ.doc
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\3 ВИБІР ТИПУ ВИРОБНИЦТВА.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\4 ВИБІР МЕТОДА ОТРИМАННЯ ЗАГОТОВКИ.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\5 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ.doc
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\6 ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНИХ БАЗ.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\7 РОЗРОБКА МАРШРУТУ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\8 ВИБІР ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\8.а.docx
Курсовой СТАКАН\готовый курсак\9 РОЗРАХУНОК ПРИПУСКІВ НА МЕХАНІЧНУ ОБРОБКУ.docx
Курсовой СТАКАН\карты\Карта эскизов.doc
Курсовой СТАКАН\карты\Маршр
Курсовой СТАКАН\карты\Операц.карти.doc
Курсовой СТАКАН\карты\Тит
Курсовой СТАКАН\чертежи\Деталь стакан.cdw
Курсовой СТАКАН\чертежи\заготовка.cdw
Курсовой СТАКАН\чертежи\налагодження на операцію 005_ 1a.cdw
Курсовой СТАКАН\чертежи\налагодження на операцію 025_ 2.cdw
Курсовой СТАКАН\чертежи\налагодження на операцію 040_ 3.cdw
Курсовой СТАКАН\чертежи\налагодження різці_ 1б.cdw
Курсовой СТАКАН\чертежи\финальная наладка_ 2 наверное.cdw
Курсовой СТАКАН\чертежи\финальная наладка_ 3.cdw
Курсовой СТАКАН\готовый курсак
Курсовой СТАКАН\карты
Курсовой СТАКАН\чертежи
Курсовой СТАКАН
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.