Конкурс асов 3D-моделирования

Изоляционные материалы и изоляции трубопроводов

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кафедра "Нафтогазопроводи і нафтогазосховища"
Курсовий проект по дисципліні "Спорудження магістральних трубопроводів"
на тему "Ізоляційні матеріали та ізолювання трубопроводів"
Івано-франківськ 2016

Вихідні дані: діаметр Дз=1020 мм, робочий тиск Р=5.5 МПа, температурний перепад Δt=50 ºC, умови проведення робіт – нормальні

Ізоляційно-укладальні роботи є одним з основних етапів спорудження магістральних трубопроводів, тому і увага до їх проведення є досить великою, особливо з погляду якості нанесення ізоляційного покриття будь якого типу у залежності від проектних вимог, та з погляду якісного проведення укладальних робіт. Якісне проведення даного етапу робіт по спорудженню магістрального трубопроводу є запорукою зниження до мінімуму процесу корозії металічної основи. Важливим етапом є також підбір трубоукладачів та вибір необхідних їх марок, які б забезпечували необхідні силові характеристики, а також строге дотримання параметрів ізоляційно-укладальної колони з проектним положенням, так як їх порушення може призвести до небезпечних ситуацій та до економічно необґрунтованих витрат.
Тому слід досить уважно розглядати всі можливі варіанти проведення даного етапу робіт з проведенням їхнього детального розрахунку та прийняттям важливих інженерних рішень, які повинні бути обґрунтовані як з технологічної так і з економічної точки зору.

3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) ________________________________________________
1 Способи очищення трубопроводів та забезпечення адгезії .
2 Типи ізоляційного покриття .
3 Приготування бітумної мастики .
4 Технологія нанесення ізоляційного покриття .
5 Ремонт пошкодженої ізоляції .
6 Контроль якості виконання ізоляційно-укладальних робіт .
7 Спецпитання .
8 Розрахункова частина________________________________________________
9 Охорона праці і навколишнього середовища при проведенні ізоляційних робіт .
4. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)____________________________________________________________
1 аркуш – Технологія ізоляційно-укладальних робіт .
2 аркуш – Схеми виконання робіт . Спецпитання

Состав: аркуш 1 – Технологія ізоляційно-укладальних робіт аркуш 2 – Схеми виконання робіт . Спецпитання Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Файлы:

Каталог / Промышленность / Нефть и Газ / Изоляционные материалы и изоляции трубопроводов

Боронін\1 Лист.cdw
Боронін\1 Лист.jpg
Боронін\2 Лист.cdw
Боронін\~$Зміст.doc
Боронін\Завдання.doc
Боронін\Зміст.doc
Боронін\КП.docx
Боронін
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

Фрагмент

Рейтинг: 500

Софт: КОМПАС-3D 16

Состав: Пояснительная записка. Перечень графических материалов (с точным указанием обязательных чертежей): 1. Технологическая схема производства фритты – 1 лист А1; 2. Сборочный чер-теж системы очистки дымовых газов – 1 лист А1; 3. Сборочный чертеж секции трубы отбора дымовых газов – 1 лист А1; 4. Сборочный чертеж установки очистки дымовых газов – 1 лист А1; 5. Сборочный чертеж рукавного фильтра – 1 лист А1; 6. Сборочный чертеж циклона ЦН 11-1200 – 1 лист А1; 7. Чертеж де-тали циклона ЦН 11-1200 – 1 лист А4; 8. Сборочный чертеж бункера – 1 лист А3; 9. Чертежи деталей бункера – 2 листа А4; 10. Сборочный чертеж опоры – 1 лист А4; 11. Чертежи деталей опоры – 2 листа А4; 12. Технологическая карта на ремонт и восстановление патрубка – 1 лист А1; 13. Функциональная схема си-стемы очистки дымовых газов – 1 лист А1; 14. Технико-экономические показате-ли модернизации системы очистки – 1 лист А1.

0  0 1
Модернизация системы очистки отходящих газов фриттоварочной печи

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.