Конкурс асов 3D-моделирования 2020

Культиватор-плоскорез

Винницкий государственный аграрный университет
Кафедра с/г машин
Курсовой проект по С/г машины
Культиватор для сплошной обработки грунта
Винница 2008

В данной работе веполена конструктораская разработка культиватора для сплошой обработки грунта
Графическая часть состоит из двух листов А1 - сброчный чертеж культиватора, сборочный чертеж лапы.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ…………………………………………………………………….
ВСТУП………………………………………………………………………….
1 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ……
1.1 Обробіток ґрунту під цукрові буряки…………………………………….
1.2 Сівба і догляд за посівами цукрових буряків…………………………….
1.3 Збирання врожаю…………………………………………………………..
1.4 Негативні сторони вирощування цукрових буряків……………………..
2 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….
3 МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ……………….
4 КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА…………………………………………….
4.1 Обґрунтування схеми модернізації культиватора………………………..
4.2 Обґрунтування параметрів і режимів роботи…………………………….
4.3 Визначення показників операційної технології з використанням удосконаленого культиватора –плоскоріза…………………………………...
5. РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ ВУЗЛІВ ТА ДЕТАЛЕЙ………………….
6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОЗРОБКИ…………….…………...
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………
ДОДАТКИ………………………………………………………………………

Технічна характеристика
1.Тип машини начіпна
2.Ширина захвату, м 2,5
3.Маса машини, кг 2350

Состав: Культиватор (СБ), Лапа (СБ), ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 16

Файлы:
Записка\Зм..doc
Записка\Р_1.doc
Записка\Р_2.doc
Записка\Р_3.doc
Записка\Р_4.doc
Записка\Р_5.doc
Записка\Р_6.doc
Записка\Титулка.doc
Листи\Л1.cdw
Листи\Л2.cdw
Спец\Спец1.cdw
Спец\Спец2.cdw
Записка
Листи
Спец
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.