Конкурс асов 3D-моделирования

Модернизация ремонтно-обслуживающей базы в условиях фермерского хозяйства «Восточное» Васильковского района Днепропетровской области

Днепропетровский государственный аграрный университет
Кафедра надежности и ремонта машин
Дипломная работа ОКР Специалист
На тему "Модернизация ремонтно-обслуживающей базы в условиях фермерского хозяйства «Восточное» Васильковского района Днепропетровской области"
Днепропетровск 2011

РЕФЕРАТ

Дипломна робота виконаний на тему «Модернізація ремонтно-обслуговуючої бази в умовах фермерського господарства «Східне» Васильківського району Дніпропетровської області».
Дипломна робота містить 66 аркушів пояснювальної записки і 5 аркушів графічної частини.
В першому розділі наведена характеристика товариства та проведений аналіз виробничої діяльності.
В другому розділі розроблені заходи з удосконалення загального технологічного процесу проведення ремонтно-обслуговуючих робіт в господарстві, розрахована оптимальна програма ремонтів, визначена загальна трудомісткість ремонтних робіт в майстерні та побудований графік завантаження майстерні. Визначені фонди часу ремонтної майстерні, та сформований її штат. Проведений розрахунок і вибір основного та допоміжного обладнання майстерні. Зроблений перевірочний розрахунок дільниць майстерні за нормативним коефіцієнтом, який враховує робочі зони та проходи, проведене технологічне планування майстерні після реконструкції. Розроблений генеральний плану господарства.
В третьому розділі розглянуті організація і стан охорони праці в господарстві, проведений аналіз виробничого травматизму, розроблені заходи по поліпшенню умов праці в майстерні.
В четвертому розділі проведено економічне обґрунтування проекту.

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………....6
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ТА АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………...8
1.1. Коротка характеристика господарства………………………………..…..8
1.2. Аналіз матеріально-технічної бази господарства……………………....10
1.3. Аналіз ремонтно-обслуговуючої бази господарства…………………....12
1.4. Існуюча організація та технологія ремонтно-обслуговуючих
робіт в господарстві……………………………………………………………13
1.5. Основні висновки і задачі проекту…………………………………….…15
2. ЗАХОДИ З МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕМОНТНО-ОБСЛУГОВУЮЧОЇ БАЗИ ГОСПОДАРСТВА……………………………………………………………...17
2.1. Удосконалення загального технологічного процесу проведення ремонтно-обслуговуючих робіт в господарстві……………………………...17
2.2. Визначення оптимальної програми ремонту…………………………….20
2.3. Визначення загальної трудомісткість проведення ремонтно-обслуговуючих робіт в майстерні……………………………………………..29
2.4. Розподіл трудомісткості між дільницями майстерні …………………...33
2.5. Фонди часу ремонтної майстерні……………………….………………...34
2.6. Визначення чисельності робочих та формування штату майстерні…....36
2.7. Розрахунок і вибір обладнання майстерні………………………….…....38
2.8. Заходи з реконструкції ремонтної майстерні……………….…………...43
2.9. Перевірочний розрахунок площ дільниць майстерні…….……………..44
2.10. Планування проведення робіт, побудова графіка завантаження майстерні………………………………………………………………………..45

2.11. Розробка генерального плану господарства……………………………48
2.12. Висновки………………………………………………………………….49
3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ…………………………………………………………………...50
3.1. Організація охорони праці у фермерському господарстві «Східне»…..50
3.2. Стан охорони праці у фермерському господарстві «Східне»………….51
3.3. Аналіз виробничого травматизму…………………………………...……52
3.4. Заходи по поліпшенню умов праці……………………………………….54
3.4.1. Розрахунок природного освітлення……………………………….……54
3.4.2. Розрахунок штучного освітлення………………………………………55
3.4.3. Розрахунок механічної вентиляції……………………………………...57
3.5. Висновки……………………………………………………………...……58
4. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ………….………………59
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………….64
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК…………………………………………….....65
ДОДАТКИ

Состав: Генеральный план ФГ "Восточное"(А1), план ремонтной мастерской ФГ "Восточное" после реконструкции(А1), график загрузки мастерской ФГ "Восточное"(А1), схема искусственного освещения мастерской ФГ "Восточное"(А1), экономическое обоснование проекта(А1), ПЗ 66 стр. Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 14

Файлы:

Каталог / Сельское хозяйство / Механизация сельского хозяйства / Модернизация ремонтно-обслуживающей базы в условиях фермерского хозяйства «Восточное» Васильковского района Днепропетровской области

Диплом\1 розділ (Восстановлен).docx
Диплом\1. ген план.cdw
Диплом\1. ген план.cdw.bak
Диплом\2 Рем майстерня.cdw
Диплом\2 Рем майстерня.cdw.bak
Диплом\2 розділ .DOC
Диплом\3 ОП.docx
Диплом\3 план.cdw
Диплом\3 план.cdw.bak
Диплом\4 Ек роз.docx
Диплом\4 ОП.cdw
Диплом\4 ОП.cdw.bak
Диплом\5 ЕК.cdw
Диплом\5 ЕК.cdw.bak
Диплом\Ведомость.docx
Диплом\Висновки.docx
Диплом\Вступ.docx
Диплом\доповідь.docx
Диплом\Зміст.docx
Диплом\Лтература.docx
Диплом\реферат.docx
Диплом\специф.cdw
Диплом\специф.cdw.bak
Диплом
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.