Конкурс асов 3D-моделирования

Усовершенствование ремонтных работ с разработкой участка ремонта топливной аппаратуры на базе АТП 11263

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, кафедра надежности и ремонта машин, усовершенствование технологии ремонта автомобилей с разработкой участка ремонта топливной аппаратуры на базе АТП 11263, 2010

Зміст

Вступ............................................................................................................................6
1. Аналіз господарської діяльності ЗАТ „АТП 11263”..............................................9
1.1. коротка історична довідка про підприємст-во..............................................9
1.2. Аналіз матеріально – технічної бази підприємст-ва...................................12
1.3. Аналіз існуючої технології ремонту рухомого складу підприємст-ва........13
1.4. Аналіз організації роботи ремонтної майстер-ні.........................................14
1.5. Основні висновки та задачі проек-ту..........................................................15
2. Обґрунтування програми ремонтно – обслуговуючих робіт і заходи по удо-сконаленню організації та технології ремонтно – обслуговуючих дій.........................17
2.1.Заходи по удосконаленню технології ремонтно – обслуговуючих дій......17
2.2. Методика та розрахунки програми ремон-ту.............................................19
2.3. Розрахунок загальної трудомісткості ремонтних ро-біт.............................25
2.4.Визначення чисельності робочих та формування штату майстер-ні........28
2.5. Вдосконалення технологічного процесу ремонту агрегатів паливної апарату-ри.........................................................................................................................32
2.6. Розрахунок дільниці з ремонту агрегатів паливної апарату-ри.................40
2.7. Розрахунок площі відділення майстер-ні....................................................45
3. Розробка конструкції пристрою для притирки плунжерних пар паливних на-со-сів...............................................................................................................................47
3.1.Призначення та область застосування при-строю......................................47
3.2. Огляд аналогічних конструкцій та прийнятих рі-шень.............................48
3.3. Принцип дії розробленої конструк-ції........................................................49
3.4. Розрахунки, підтверджуючі працездатність конструк-ції..........................50
3.5. Уніфікація конструкції і нормалізаційна оцін-ка......................................59
4. Охорона пра-ці.......................................................................................................60
4.1. Охорона праці при проведенні робіт на дільни-ці.....................................60
5. Техніко-економічні показники відділення з ремонту агрегатів паливної апа-ратури ...............................................................................................................................64
Основні висновки та рекоменда-ції............................................................................73
Бібліографічний спи-сок.............................................................................................75
Додат-ки.......................................................................................................................77

Состав: ПЗ, 5 чертежей 1. схема тех процеса, 2. планировка участка ремонта топливной апаратуры, 3. структурная схема разборки секции топливного насоса ЯМЗ. 4 стенд для притирки плунжера к гильзе, 5 деталировка (6 деталей). спецификации Язык документа

Софт: AutoCAD 12

Файлы:

Каталог / Транспорт / Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис) / Усовершенствование ремонтных работ с разработкой участка ремонта топливной аппаратуры на базе АТП 11263

дп по топливной\1.DOC
дп по топливной\2.DOC
дп по топливной\3.DOC
дп по топливной\4.DOC
дп по топливной\5.DOC
дп по топливной\~$1.DOC
дп по топливной\ведомость.DOC
дп по топливной\висн.DOC
дп по топливной\вст.DOC
дп по топливной\графіка\graphic11.lyt
дп по топливной\графіка\зборочный
дп по топливной\графіка\зборочный
дп по топливной\графіка\зборочный
дп по топливной\графіка\зборочный
дп по топливной\графіка\зборочный
дп по топливной\графіка\зборочный
дп по топливной\графіка\планування2.dwg
дп по топливной\графіка\стенд.cdw
дп по топливной\графіка\струк.сх.2.dwg
дп по топливной\графіка\схем2а.dwg
дп по топливной\ДОПОВІДЬ.doc
дп по топливной\зм.DOC
дп по топливной\літ.DOC
дп по топливной\реферат.doc
дп по топливной\специф 2.DOC
дп по топливной\Специфікація.DOC
дп по топливной\Титулка на диплом
дп по топливной\графіка\зборочный2
дп по топливной\графіка
дп по топливной
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.