КОМПАС 3D 18

Автоматизация процесса химической подготовки питьевой воды

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
инженерно - химический факультет, кафедра автоматизации химических производств
Курсовой проект по дисциплине: "Контроль и управление химико - технологическими процессами"
На тему: "Автоматизация процесса химической подготовки питьевой воды"
Киев 2017

Розрахунково-графічна робота складається з графічної частини та пояснювальної записки.
Графічна частина відображає рівень автоматизації технологічного процесу. Схема автоматизації виконана згідно з вимогами стандарту ДСТУ Б А.2.4-3:2009 у вигляді креслення на аркуші формату А1.
Пояснювальна записка містить такі розділи:
Вступ;
1. Опис технологічної схеми хімічної підготовки живильної води;
2. Аналіз технологічного процесу як об’єкта автоматизації; на підставі аналізу технологічної схеми, норм технологічного режиму та апаратурного оформлення технологічного процесу визначається необхідний об’єм автоматизації виробництва, який подається у вигляді таблиці, а також здійснюється обґрунтований вибір параметрів контролю, регульованих параметрів і регулювальних впливів;
3. Опис розробленої схеми автоматизації, який включає короткий опис технічних засобів автоматизації кожного контуру контролю та регулювання технологічних параметрів;
4. Висновки щодо виконання поставлених задач автоматизації.
У ДОДАТКУ наведена специфікація на використані технічні засоби автоматизації.

ЗМІСТ

Завдання на розрахунково-графічну роботу 3
Вступ 4
1. Опис технологічної схеми хімічної підготовки живильної води 6
2. Аналіз технологічного процесу як об’єкта автоматизації та обґрунтування задач автоматизації 8
3. Опис розробленої схеми автоматизації 10
4. Розрахунок похибок вимірювальних каналів 12
5. Висновки 14
Список використаної літератури 15
Додаток А. Специфікація устаткування, виробів і матеріалів 16

Состав: схема автоматизації хімічної підготовки живильної води, специфікація: дозатор, насос, освітлювач, бак освітленої води, механічний фільтр, Н - катіонітовий фільтр, мембранний фотореактор, бак знесоленої води. Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 17.0.0

Файлы:

Каталог / Автоматизация / Автоматизация процесса химической подготовки питьевой воды

avtomatizatsia_voda.docx
spetsifikatsia.doc
подготовка воды.cdw
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.