Конкурс асов 3D-моделирования 2020

«Проектирование инструментальной наладки на токарно-револьверный станок с ЧПУ. Расчет и проектирование червячной шлицевой фрезы»

«Омский государственный технический университет»
Кафедра «Металлорежущие станки и инструменты»
курсовой проект по дисциплине «Режущий инструмент»
На тему: «Проектирование инструментальной наладки на токарно-револьверный станок с ЧПУ. Расчет и проектирование червячной шлицевой фрезы»
Омск 2018

Исходные данные: деталь 16(максимальный Ø детали Ø45, материал детали ВТ6), вал8×52 f7×58 g6×10 y_s 7
Содержание проекта: Расчётно-пояснительная записка 40-50 листов
Чертежи (Формат А1):
1. Проектирование инструментальной наладки на токарно-револьверный станок с ЧПУ
2. Проектирование червячной шлицевой фрезы
Расчётно-пояснительная записка 40-50 листов

Содержание

Аннотация…………………………………………………………………………4
Краткая техническая характеристика станка управления………………………………………………………………………...5
1. Конструкторская доработка чертежа детали…………………………………6
1.1. Назначение номинальных размеров………………………………………...6
1.2. Назначение допусков………………………………………………………...6
1.3. Назначение шероховатости поверхности…………………………………..7
2. Разработка инструментальной наладки………………………………………9
2.1. Составление плана обработки детали………………………………………9
2.2. Разработка координатных чертежей на переходы……………………..…11
2.3. Составление управляющих программ на переходы………………………15
2.4 Проектирование инструментальной наладки……………………………...24
3. Проектирование 4-х инструментов из наладки……………………………..25
4. Основание выбора инструментального материала…………...…….………27
5. Расчет и конструирование червячной шлицевой фрезы……………………30
5.1. Расчет конструктивных элементов фрезы………………………….……..30
5.2. Графическое определение профиля зуба фрезы……………………….….39
5.3. Конструирование зуба фрезы………………………………………………41
Заключение…………………………………………………………………….…47
Список литературы………………………………………………………………48

Состав: 1.Проектирование инструментальной наладки на токарно- револьерный станок с ЧПУ", 2.Расчет и проектирование червячной шлицевой фрезы Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 16

Сайт: www

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Металлорежущие станки и инструменты / Режущий, станочный инструмент / «Проектирование инструментальной наладки на токарно-револьверный станок с ЧПУ. Расчет и проектирование червячной шлицевой фрезы»

расчеты по 2 листу.xlsx
1 .cdw
2 .cdw
пояснительная записка.docx
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

284513-vms-Bezyimyannyiy.png

Рейтинг: 40

Софт: КОМПАС-3D 15.1

Состав: 1 Загальні відомості Черв'ячні модульні фрези призначені для нарізування циліндричних евольвент них зубчастих коліс зовнішнього зачеплення з прямими і гвинто¬вими зубцями. Крім того вони застосовуються для нарізування черв'ячних коліс і зубчастих секторів. Черв'ячна фреза являє собою перетворений у різальний інструмент чер¬в'як, у якого для утворення різальних кромок, прорізані стружкові канавки й загітовані. Черв’як, на основі якого проектується фреза і потім перетворюється в рі¬зальний інструмент, називають основним. Він характеризується типом гвинтової поверхні. Для основних черв'яків застосовують так звані лінійча¬ті гвинтові поверхні, тобто поверхні, утворені гвинтовим рухом прямої лі¬нії (Архімедова, конволютна, евольвента). Різальні кромки черв'ячних фрез при цьому розташовуються на поверхні архімедових, конволюгних чи евольвентних черв'яків. Теоретично правильне зачеплення з евольвентним колесом забезпечує тільки евольвентний черв'як, тобто черв'як, гвинтова поверхня якого утво¬рена гвинтовим рухом прямої лінії, що не перерізає вісь обертання і відда¬леної від неї на постійну відстань, дорівнюючу радіусу основного циліндру. 2 Типи черв'ячних модульних фрез У залежності від конструкції, призначення і точності виготовлення роз¬різняють три тиші і чотири класи точності фрез: тип 1 - фрези цільні прецизійні модулів 1-10 мм класу точності АА для коліс 7-го ступеня точності; тип 2 - фрези цільні модулів 1-10 мм класів точності А, В, С, D для коліс відповідно 8, 9, 10, 11 ступеня точності; модулів 11-14 мм класів точ¬ності АА, А, В, С, D; модулів 16-20 мм класів точності АА й А: тип 3 - фрези збірні класів точності А, В, С, D модулів 8-25 мм для коліс відповідно 8, 9, 10 ступеня точності.

0  1 266
Проектирование червячной фрезы

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.