Бета-тестирование КОМПАС-3D v19

Проектирование участка для электрофизических и электрохимических методов обработки детали ,,Фланцевая труба,,

Черкаський державний технологічний університет
Кафедра технології та обладнання машинобудівних виробництв»
Курсова робота з дисципліни „Проектування цехів та дільниць для електрофізичних і електрохімічних методів обробки”
На тему: ,,Проектування ділянки для електрофізичних і електрохімічних методів обробки деталі ,,Фланцева труба,,
Черкаси 2016

Вихідні дані:
- креслення деталі ,,Фланцева труба,,
- річна програма випуску деталей N = 2950 шт;
- робоче середовище в якому знаходиться деталь – повітря;
- деталь піддається дії слабоагресивних середовищ (атмосферні опади, окислення, тощо);
- температура робочого середовища до 150°С;
- механічне навантаження – статичне до 20Н.

Електрофізичні та електрохімічні методи (ЕФЕХМО) порівняно зі звичайною обробкою різанням мають ряд переваг. Вони дозволяють обробляти заготовки з матеріалів з високими механічними властивостями (тверді сплави, алмаз, кварц і ін), які важко або практично неможливо обробляти іншими методами. Крім цього, зазначені методи дають можливість отримувати найбільш складні поверхні, наприклад отвори з криволінійною віссю, глухі отвори фасонного профілю і т. і.

В процесі планування дільниці ЕФЕХМО були вивчені:
- методики вибору оптимальної технології та комплексу обладнання для виготовлення деталі ,,Фланцева труба,, механічною обробкою, електрофізичними та електрохімічними методами обробки з врахуванням конструктивних особливостей деталі та умов її експлуатації;
- основні вимоги до вибору оснащення;
- основи проектування ділянок для ЕФЕХМО;
- основи проектування допоміжних ділянок цехів, кількості персоналу.
Графічна частина містить планування механічної дільниці, креслення деталі і заготовки ,,Фланцева труба,,.

Зміст
Вступ
1 Проектування виробничої структури
1.1 Призначення та конструкція деталі
1.1.1 Опис конструкції деталі та умов її експлуатації
1.1.2 Аналіз технологічності конструкції деталі
1.2 Визначення типу виробництва
1.3 Вибір типу заготовки
1.4 Проектування технологічного процесу та розрахунок часу обробки
1.4.1 Послідовність обробки деталі
1.5 Визначення кількості технологічних одиниць
1.6 Розрахунок площ виробничих ділянок
1.7 Розрахунок площ складів заготовок та деталей
1.8 Розрахунок площ допоміжних ділянок та кількості працівників
1.9 Планування ділянки обробки деталі
Висновок
Література.

Состав: Механічна дільниця для ЕФЕХМО, деталь ,,Фланцева труба,, + 3D-модель, заготовка ,,Фланцева труба,, + ПЗ. Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 8

Сайт: www

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Технология машиностроения / Проектирование участка для электрофизических и электрохимических методов обработки детали ,,Фланцевая труба,,

фланцева труба
Деталь.m3d
механічна дільниця.cdw
ПЗ.doc
фланцева труба.cdw
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.