Бета-тестирование КОМПАС-3D v19

Участок механического цеха изготовления детали "Вал-шестерня"

Київский технікум електронних приладів
Кафедра обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
Дипломний проект по дисципліні "Технологія машинобудування"
На тему: "Дільниця механічного цеху виготовленя деталі Вал-шестерня"
Київ 2016

Графічна частина містить креслення деталі, заготовки, різального и вимірювального інструментів, карт наладок, дільниця цеху, пристосування. Загальна кількість аркушів диплому - 90. 3d модель деталі не наведено.

1. Загальний розділ
1.1. Опис деталі та аналіз баз
1.2. Аналіз технологічності конструкції деталі
1.3. Матеріал деталі та його властивості
1.4. Визначення типу виробництва, розміру операційної партії Кз.о
2. Технологічний розділ
2.1. Вибір методу виготовлення заготовки (порівняти два варіанти, розрахувати Квм)
2.2. Визначення загальних та операційних припусків табличним методом, розрахунок КВМ
2.3. Визначення припусків розрахунково-аналітичним методом на внутрішню поверхню ЗПø25К6
2.4. Розробка маршрутного технологічного процесу виготовлення
деталі з визначенням переходів та технологічних баз
2.5. Вибір та характеристика технологічного обладнання по операціям (звести в таблицю)
2.6. Вибір ріжучого інструменту по операціям (таблиця)
2.7. Вибір вимірювального інструменту для всіх операцій
(звести в таблицю)
2.8. Вибір технологічного оснащення для всіх операцій(таблиця)
2.9. Розрахунок режимів різання аналітичним методом для токарної операції
2.10. Визначення норм часу для токарної операції
2.11. Призначити вихідні дані, вибрати тип пристрою ЧПК для
верстату та скласти керуючу програму на токарну операцію
3. Конструкторський розділ
3.1. Розробка верстатного пристосування та його розрахунок на
токарну операцію
3.2. Розрахунок та проектування ріжучого інструменту фреза
черв'ячна m2,5
3.3. Розрахунок та проектування інструменту для контролю
деталі "пристрій для контролю биття»
4. Охорона праці та навколишнього середовища
4.1. Охорона праці, техніка безпеки та промислова санітарія на
дільниці
4.2. Пожежна безпека
4.3. Заходи по охороні навколишнього середовища
5. Організаційна частина
5.1. Складання планово-операційної карти і розрахунок розцінки
5.2. Розрахунок потрібної кількості верстатів
5.3. Розрахунок потрібної кількості основних робітників
5.4. Розрахунок потрібної кількості інших категорій робітників.
5.5.Розрахунок середнього розряду основних робітників
5.6. Розрахунок потрібної кількості площі
5.7. Організація робочого місця
6. Економічний розділ
5.1. Розрахунок повної собівартості виготовлення деталі
5.2. Розрахунок суми прибутку
5.3. Розрахунок оптової ціни виробу
5.4. Розрахунок економічної ефективності
Розрахунок заробітної плати шліфувальника
ВИСНОВОК (організаційно-економічні показники)
Література

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
1 Креслення деталі, заготовки.
2 Креслення ріжучого та вимірювального інструменту.
3 Креслення пристосування.
4 Креслення карт наладок.
5 Креслення Р.Т.К.
6 Креслення плану дільниці.

Состав: Вал-шестерня, Заготовка вала, Приспособление, Участок цеха, Карты наладки, Инструменты, Спецификация, ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D V12

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Технология машиностроения / Участок механического цеха изготовления детали "Вал-шестерня"

Диплом/
Диплом/Інструмент.cdw
Диплом/Вал шестерня.cdw
Диплом/Диплом.docx
Диплом/Зміст.docx
Диплом/Лист А4 Спецификация 1.doc
Диплом/Лист А4 Спецификация 3.doc
Диплом/наладка.cdw
Диплом/Пристосування.cdw
Диплом/СПЕЦИФІКАЦІЯ 2.doc
Диплом/цех.cdw
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.