Конкурс асов 3D-моделирования 2020

Конструкторская разработка поршневого компрессора для сжатия азотоводородной смеси от 0,1 Мпа до 32 Мпа

Дипломный проект. Конструкторская разработка поршневого компрессора для сжатия азотоводородной смеси от 0,1 Мпа до 32 Мпа

В общей части приведены описание конструкции, требования по эксплуатации и обслуживанию компрессора для сжатия азотоводневои смеси от давления 0,1 МПа до давления 32 МПа. Осуществлен патентный поиск усовершенствований компрессора и его узлов.
В специальной части выполнен термодинамический расчет, расчет на прочность основных узлов и деталей компрессора, таких как шток, поршень, цилиндр, шатун.
В разделе контроль и управление приведено описание системы управления компрессора.
В разделе охрана труда приведены опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации компрессора, меры по обеспечению здоровых условий труда, выполнены расчеты заземления, освещения и вентиляции
В экономической части дано экономическое обоснование от внед ния новой конструкции сальникового уплотнения.

Зміст
арк.
Вступ.................................................................................................................8
1. Загальна частина......................................................................................10
1.1 Техніко-економічне обґрунтування вибраної конструкції
машини...................................................................................................10
1.2 Будова та принцип дії поршневого компресора 6М40-320/320……13
1.3 Устрій і робота основних частин компресора 6М40-320/320………15
1.3.1 Циліндро- поршнева група………………………………….....15
1.3.2 Станина і направляючі…………………………………………16
1.4 Вимоги до поршневого компресора 6М40-320/320………………....18
1.4.1 Загальні вимоги до матеріалів………………………………….18
1.4.2 Вимоги до виготовлення деталей компресора………………....18
1.4.3 Вимоги до виготовлення сальників……………………………..19
1.4.4Вимоги до збирання шатунів та крейцкопфів…………………..19
1.5 Змащування……………………………………………………………..19
1.5.1 Вимоги до мастила........................................................................19
1.5.2 Змащування циліндрів……...........................................................20
1.5.3 Змащування механізмів руху........................................................20
1.6 Монтаж поршневого компресора 6М40-320/320…………………….21
1.6.1 Монтаж шатунів і крейцкопфів…………………………………21
1.6.2 Монтаж поршнів і штоків………………………………………..23
1.6.3 Збирання ущільнень……………………………………………...23
1.7 Безпека експлуатації компресора 6М40-320/320……………………24
1.8 Патентний пошук……………………………………………………...27
2. Спеціальна частина...................................................................................33
2.1 Термодинаічний розрахунок..................................................................33
2.1.1 Розрахунок температури азотоводневої суміші..........................34
2.1.2Розрахунок тисків на ступенях.....................................................35
2.1.3 Розрахунок коефіцієнтів відношення об’ємів.............................35
2.1.4 Розрахунок об’ємних коефіцієнтів...............................................39
2.1.5 Розрахунок показника адіабати і газової постійної суміші…....41
2.1.6 Розрахунок робочих об’ємів..........................................................42
2.1.7 Розрахунок коефіцієнтів наповнення………………...................43
2.1.8 Вибір бази компресора……………...............................................44
2.1.9 Попередні значення поршневих сил.............................................44
2.1.10 Врівноважування поршневих сил...............................................48
2.1.11 Визначення уточнених температур............................................50
2.1.12 Розрахунок потужності, що споживає компресор……………51
2.1.13 Продуктивність компресора…………………………................55
2.2 Розрахунок штока……………...………………….................................56
2.3 Розрахунок циліндра...............................................................................62
2.4 Розрахунок поршня................................................................................67
2.5 Розрахунок шатуна……………………………….................................70
2.6 Розрахунок шатуна.................................................................................79
3. АСКТП компресора для стиснення азотоводневої суміші………....76
3.1 Короткий опис об’єкту керування........................................................76
3.2Призначення, цілі та функції системи керування................................77
3.3Задачі контролю та керування технологічним процесом…………....77
3.4 Вибір комплексу технічних засобів………………………..…………78
3.5 Опис функціональної схеми автоматизації системи керування…….80
4. Охорона праці.............................................................................................81
4.1 Характеристика об’єкта і місце його розташування...........................81
4.2 Характеристика шкідливих і небезпечних виробничих факторів.....82
4.3 Заходи зі створення безпечних і здорових умов праці,
передбачені проектом..............................................................................83
4.4 Характеристика об’єкта по вибухо- і пожежобезпеці.........................93
4.5 Протипожежні заходи.............................................................................95
4.6 Протипожежні заходи гасіння пожежі..................................................96
5. Техніко-економічна частина....................................................................98
5.1 Керування механічною службою підприємства та основних
функцій її структурних підрозділів.......................................................98
5.2 Планування ремонтних робіт на хімічному підприємстві................100

5.3 Складання графіка ППР обладнання.................................................101
5.4 Розрахунок чисельності ремонтного персоналу..............................104
5.5 Розрахунок заробітної плати промислового виробничого
персоналу ремонтної служби.............................................................108
5.6 Складання кошторису витрат на ремонтні роботи..........................110
5.7 Обгрунтування доцільності ремонтних робіт..................................113
5.8 Розрахунок економічної ефективності..............................................114

Висновок......................................................................................................120
Список літератури.....................................................................................121
Список виконаних креслень....................................................................124

Марка компресора 6М40-320/320
Тип Горизонтальний, шестирядний крейцкопфний, з зустрічним рухом поршнів
Число ступенів стискання 6
Число циліндрів:
І ступені 2
ІІ ступені 1
ІІІ ступені 1
IV ступені 1
V ступені 1
VI ступені 2
Діаметри циліндрів, мм:
І ступені 1000
ІІ ступені 720
ІІІ ступені 420
IV ступені 380
V ступені 270
VI ступені 100
Діаметр штоку, м 0,45
Частота обертання коленвалу компресора, об/хв 300

У якості електродвигуна використовують синхронний двигун СДКП 2-21-46-20 потужністю 5000 кВт та числом обертів 300 об/хв.
Для змащування системи руху та промивки сальників використовують індустріальні масла 45 та 50, для змащування циліндрів та сальників вико-ристовують масла “Брайтсток” та П-28 ГОСТ 6480-53. Зі змащуванням працюють сальники ІІІ, IV, V та VI ступеню, сальники І та І І ступеню пра-цюють без змащування. Сальники І та І І ступеню охолоджуються водою.
Середній строк експлуатації компресора 20 років, а час безвідмовної роботи складає 2160 год.

Состав: Камера, кольцо, цилинд, шток, шатун, сальник, поршень, компрессор, записка Язык документа

Софт: КОМПАС V14

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Оборудование / Конструкторская разработка поршневого компрессора для сжатия азотоводородной смеси от 0,1 Мпа до 32 Мпа

диплом\119.docx
диплом\висновок.docx
диплом\економ ефективность.docx
диплом\записка.doc
диплом\РЕФЕРАТ.doc
диплом\содержание.docx
диплом\чертежи\156.cdw
диплом\чертежи\авт
диплом\чертежи\камера + кольца\Камера.cdw
диплом\чертежи\камера + кольца\кольцо замыкающее.cdw
диплом\чертежи\камера + кольца\кольцо уплотняющее.cdw
диплом\чертежи\камера + кольца\упорное кольцо.cdw
диплом\чертежи\компресор_план.cdw
диплом\чертежи\Плакат.cdw
диплом\чертежи\поршень_2_ступ.cdw
диплом\чертежи\сальник.cdw
диплом\чертежи\сальник.spw
диплом\чертежи\Спецификация_общ_вид.spw
диплом\чертежи\ступень_2-3.cdw
диплом\чертежи\цилиндр+шток\Цылиндр1.cdw
диплом\чертежи\цилиндр+шток\Шток.cdw
диплом\чертежи\Цилиндр.cdw
диплом\чертежи\Цылиндр
диплом\чертежи\шатун.cdw
диплом\чертежи\камера + кольца
диплом\чертежи\цилиндр+шток
диплом\чертежи
диплом
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.